Straż Graniczna 1928 - 1939 - Piotr Marciniak

Piotr Marciniak . Komendant nieznany

Był drugim po kom. Kociatkiewiczu komendantem Komisariatu Konarzyny, niestety został nim zbyt późno by poznać podwładnych , specyfikę i rejon wykonywania zadań.

Marciniak Piotr ur. 25.09.1895 r. w m. Ignacewa k. Inowrocławia. Ojciec Wojciech. Matka Maria zd. Cicka. Ukończył sześć klas gimnazjum. 10.05.1915 r. powołano go do niemieckiej armii, w której służył do 04.12.1918 r. Był żołnierzem frontowym. Za odwagę wykazaną na polu walki otrzymał Krzyż Żelazny II kl. Od 04.12.1918 r. – 06.01.1919 r. działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie od stycznia 1919 r. – 12.03.1921 r. służył w Wojsku Polskim. Podczas tej służby 01.09.1919 – 08.12.1919 r. ukończył szkołę podoficerską 59 pp. w Inowrocławiu. Maturę zdał w Poznaniu w 1920 r. Wiadomo że odznaczony był Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921 r . lecz o jego służbie w czasie tej wojny oprócz tego, że brał w niej udział, nic nie wiadomo . Do służby granicznej przyjęty został 17.05.1921 r. Oficerem Wojska Polskiego został 01.07.1925 r. kiedy to otrzymał awans na podporucznika rezerwy 55 pp. W ramach tego pułku w dniach 10.08.1928 r. – 15.09.1929 r. odbył ćwiczenia wojskowe. Mając 35 lat , dn. 27.10.1931 r. ożenił się. w miejscowości Telno koło Bydgoszczy z Kazimierą Dorsz. Rok później urodził się im syn Henryk Wiesław niestety zmarł w pierwszym roku życia. Drugi syn Edmund Piotr urodził sie 24.10.1935 r. W służbach granicznych przeszedł różne szczeble kariery zawodowej jednocześnie stale doskonalił się . Jego droga zawodowa jest znana i przedstawiała się następująco:

19.08. – 02.10.1921r. – kurs zastępców kierownika komisariatu

07.05.– 13.08.1922 r. – kurs zastępców kierownika komisariatu

03.09. – 31.12.1922 r.– zastępca kierownika komisariatu ( ? )

01.01.1923 r. – 30.11.1925 r. – zastępca Komisariatu Włoszakowice, Inspektorat Straży Celnej Leszno

01.11.1925 r. – 31.01.1926 – kierownik Komisariatu Jutrosin

01.02.1926 r. – 30.09.1927 – Zastępca kierownika Komisariatu Włoszakowice

01.10.1927 r. – 25.02.1928 – Kierownik Komisariatu Śmiłowo

01.07.1928 r. – Podkomisarz Straży Celnej

07.07.1928 r. – oddelegowany celem przygotowania się do marszu szlakiem Kompanii Kadrowej

18.09.1928 r. – przeniesiony z Komisariatu Kruszewo, Inspektorat Straży Granicznej Wronki do Inspektoratu straży Granicznej Ostrów

13.09.1928 r. – 28.02.1930 r. Inspektorat Straży Granicznej Ostrów adiutant i kwatermistrz 25.11.192 8 r. – otrzymał stopień aspiranta Straży Granicznej

23.01.1929 r. – złożył przysięgę służbową Straży Granicznej

16.03.1929 r. – nadano mu prawo do Medalu 10-lecia Niepodległości

04.04.1929 r. – powołany na 3,5 miesięczny kurs Wychowania Fizycznego

26.04 – 30.06.29 r. z-ca kierownika komisariatu Ujście.

02 – 11.12.1929r. – odbył kurs wywiadu przy komendzie Głównej Straży Granicznej Warszawa

01.03.1930 r. – oddelegowany ze sztabu Inspektoratu Granicznego Ostrów do sztabu Inspektoratu Granicznego Poznań do dyspozycji oficera informacji

01.07.1930 r. – przeniesiony na płatnika sztabu Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej

16.07.1931 r. – otrzymał prawo do Medalu Niepodległości

04.04.1933 r. – delegowany do Komisariatu Bojanowo, na stanowisko p.o. Kierownika Komisariatu

30.05.1933 r. – delegowany z Komisariatu Bojanowo do sztabu Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej

01.05.1934 r. – mianowany podkomisarzem Straży Granicznej

25.06.1934 r. – zatwierdzony na stanowisku kierownika Komisariatu Bojanowo

18.02 – 03.03.1936 r. – odbył kurs narciarski w Worochnie

27.09.1936 r. – przeniesiony do ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku

14.02.1938 r. – oddelegowany na kurs Inspektorów w CSSG.

15.05.1938 r. - otrzymał Medal Za Długoletnią Służbę

12.08.1939 r. – mianowany komisarzem SG i jednocześnie wyznaczony został na komendanta Komisariatu SG Konarzyny. Obowiązki przyjął w trakcie trwania przygotowań do wojny w ramach których Komisariat Konarzyny został podporządkowany dowódcy Zgrupowania Chojnice płk. T. Majewskiemu .28.09.1939 r. komisarz Marciniak otrzymał rozkaz zredagowany dn.26.09.1939 r., który wyznaczał dla komisariatu szczegółowe zadania na wypadek rozpoczęcia działań wojennych. Oddalony o ponad 13 km od Chojnic Komisariat „Konarzyny” był w terenie samotny, nie posiadał broni ppanc. Napastnika udało się zatrzymać do godzin wieczornych 01.09.1939 r. a po pierwszym dniu wojny stan osobowy komisariatu został rozproszony.Według Władysława Stanisławskiego Piotr Marciniak. przedostał się z grupką podoficerów SG do ośrodka w Rawie Ruskiej. Było to zgodne z uprzednimi rozkazami wewnętrznymi nakazującymi w przypadku opuszczenia etatowych stanowisk ,rozproszenia itp. kierować się do CSSG. Tam został dowódcą 3 kompanii w batalionie cyklistów Straży Granicznej ppłk. Karola Bacza ze Śląskiego Okręgu Str. Gran (28 oficerów, 500 podoficerów i szeregowych) . Batalion ten wraz z kompanią Marciniaka znalazł się w strukturach nowo utworzonego pułku ppłk dypl. Kazimierza Klochowicza „GO Dubno” płk Stefana Hanka Kuleszy, z którym walczył min pod Kamionką Strumiłową i Rawą Ruską. I tu ciekawostka w tej samej bitwie brał udział urodzony w Borzyszkowach por. Józef Gierszewski ps „mjr Ryś” późniejszy „komendant wojskowy TOW Gryf Pomorski” Do niewoli dostał się 25.09.1939 r. w okolicy st. kol. Zielona koło Buska (w rej. Lwowa). Dotychczas uznawano ,że komendant Marciniak zaginął . Tymczasem 1944-06-01 został osadzony w KL Stutthof widniał pod numerem 36385. Organem kierującym go do obozu był : Stapo Danzig. Data śmierci nieznana. http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie

Opracował : Andrzej Szutowicz

Źródło:

Władysław Stanisławski. Historia płonącego pogranicza. cz 41

„W Lipnicy”. Zbliżenia NR 23/84 r.

Władysław Stanisławski. Historia płonącego pogranicza. cz 42

„ Na tułaczkę”. Zbliżenia 24/84 r.

Wykaz Stanu Służby. Weigel Ludwik Leopold. Archiwum Straży Granicznej Szczecin

Wykaz Stanu Służby. Bielecki Kazimierz , Teczka 416/160. Archiwum Straży Granicznej Szczecin

Wykaz Stanu Służby. Marciniak Piotr. Archiwum Straży Granicznej Szczecin
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939