Straż Graniczna 1928 - 1939 - Kazimierz Malendowicz

Kazimierz Malendowicz

Malendowicz Kazimierz

Kazimierz Malendowicz

ur. 08.01.1898 r. Gębice gm. Mogilno województwo poznańskie. Syn cieśli Jana i Julianny z. d. Adamczak. Szkołę powszechną ukończył w Gębinie 31.03.1912 r. . Po czym uczył się zawodu ojca. W dniu 18.11.1916 r. znalazł się w armii niemieckiej walczył na froncie zachodnim w 21 kompanii 448 pp . Dnia 20.10.1918 r. został ranny w rękę i w nogę .Przebywał w szpitalu w Bawarii do 04.07.1917 r. W czasie powrotu do kraju został przez Niemców zatrzymany na granicy i internowany. 02.08.1920 r. wstąpił jako ochotnik do 1 kompanii szkolnej i sanitarnej Nr 7 w Poznaniu jako stacyjny stacji malarycznej. Awans na starszego szeregowego otrzymał 01.01.1921r. Zwolniony do rezerwy został 19.03.1921 r. W tym samym roku 28.10.1921 r. został przyjęty do Straży Celnej. Od 8.10.1921 r. do 11.0.1.1922 r. przebywał na kursie w Szkole Straży Celnej w Wieleniu. 12.01.1922 r. rozpoczął służbę na placówce Łąkie. Od 01.04.1924 r. w Brzozowie. Od 01.01.1925 r. był starszym strażnikiem celnym . Od 20.03.1927 do 17.07.1927 r. szkolił się na VIII kursie w CSSG w Górze Kalwarii. 01.07.1927 r. został przodownikiem. Po czym objął kierownictwo Placówki Brzeźno a od 01.02.1930 r. był kierownikiem Placówki II Linii Brzeźno. 25.02.1930 r. poślubił w Wyrzysku mieszkankę Chojnic ekspedientkę Zofię Spychalską ( ur.14.05.1906 r. w Wyrzysku) c. cieśli Tomasza i Tekli z.d. Baś . Wcześniej od 1925 r. starał się o poślubienie Ireny Mazgajówny z którą był zaręczony. Mimo próśb kierowanych do przełożonych i poparcia ze strony kierownika komisariatu zgody na ślub nie uzyskał do marca 1929 r. I jak w takich przypadkach często bywa ożenił się z inna kobietą. Małżeństwo mieszkało w Chojnicach przy ul. Młyńska 6. Mieli troje dzieci Jana Kazimierza ( ur.06.02.1931 r ), Eugenię ( ur. 23.10.1932 r.) i Tadeusza Stefana   ur.17.08.1934 r.) 30.04.1930 r. rozkazem d-cy 1 Batalionu Strzelców w Chojnicach nr 99/30 został kapralem rezerwy. Awans otrzymał za pracę w Przysposobieniu Wojskowym oraz w wychowaniu fizycznym. W listopadzie 1933 r. ukończył   Kurs nauki Obywatelskiej Powszechnego Uniwersytetu Korespondencyjnego . 06.02.1936 r. został zastępcą kierownika Komisariatu SG Borzyszkowy, po czym 10.03.1936 r. został kierownikiem Placówki II Linii Borzyszkowy równocześnie pełnił funkcję zastępcy kierownika komisariatu 14.02.1937 r. przeniesiony został na własna prośbę do Komisariatu SG Kamień na kierownika Placówki I Linii Witkowo . Pełniąc służbę na Gochach wyrobił sobie opinię nieprzekupnego i twardego strażnika, miał kłopoty z wynajęciem mieszkania jak i zorganizowaniem sobie żywienia. Po prostu gdzie wokół żyło się z przemytu obawiano się go. Uważany był za bardzo dobrego wywiadowcę czego dowodem było przyczynienie się do ujęcia morderców st. str. Tokarskiego. Posiadał Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości ( odznaczony w 1929 r.) i Medal Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 ( odznaczony w 1930 r.) i Medal za Długoletnią Służbę ( odznaczony w 1938 r.). W 1930 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Wyróżniony był pochwałą umieszczoną w rozkazie nr 6 KSG z dn. 17.06.1935 r. „za przyczynienie się do wykrycia i ujęcia morderców śp. st. str. Tokarskiego Franciszka”.

Archiwum Straży Granicznej .Wykaz Stanu Służby . Molendowicz Kazimierz

Kazimierz Malendowicz 1

                                                                                         Kazimierz Malendowicz siedzi w środku
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939