Straż Graniczna 1928 - 1939 - Antoni Kozaczyk

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI

Należał do najzdolniejszych funkcjonariuszy Straży Granicznej na Gochach, jego zasługi można porównywać z służącymi tu oficerami co też było przyczyną ,że w okresie „bezkrólewia” na etacie kierownika Komisariatu SG Brzeźno z powodzeniem wypełniał odpowiedzialne obowiązki na tym stanowisku . Z racji tego dwukrotnie w 1931 r. i w 1932 r. opiniowany był bezpośrednio przez kierownika Inspektoratu Okręgowego uzyskując z tych opinii oceny bardzo dobre. Wśród podoficerów Straży Granicznej na Gochach dorównywał mu jedynie przod. SG Ignacy Markowski z Konarzyn.

 

St. przodownik SG Antoni Kozaczyk .

Antoni Kozaczyk 1

zdj. Antoni Kozaczyk w mundurze strażnika

Urodził się w 10.03.1894 r. w Jutrkowie pow. Kępno. Ojciec Antoni Kozaczyk był rolnikiem. Matka Antonina z.d. Łużniak zmarła przedwcześnie. W latach 01.04.1900 r. – 01.04. 1908 r. uczęszczał do szkoły powszechnej w Myjomicach. Po ukończeniu szkoły pracował na roli . Od 11.10.1914 r.– 20.12.1918 r. służył w armii niemieckiej. Przeszkolenie rekruckie przeszedł w niemieckim 50 pp. Potem był 375 pp Walczył na froncie rosyjskim ,rumuńskim i francuskim. Co ciekawe w 1915 r. jego żołnierska droga wiodła przez Warszawę, Modlin, Wilno, Smorgonie ,Krewo. W okresie 26.11.1915 r.– 07.09.1916 r. stał na pozycjach nad Berezyną. Po zwolnieniu z armii w stopniu podoficerskim wrócił w grudniu 1918 r. do domu. Nie przebywał tu długo. Przeszedł linię walk niemiecko – polskich i 24.03.1919 r. w stopniu kaprala wstąpił do Wojska Polskiego. Został instruktorem w szkole karabinów maszynowych w Poznaniu. Awans na plutonowego otrzymał 01.07.1919 r. Natomiast 20.02.1920 r. był już sierżantem. W październiku 1919 został przyjęty na kurs w szkole handlowej, którego nie ukończył. W lipcu 1920 r. przeniesiony został w rejon Kielc, skąd na własną prośbę trafił na front do Dywizji Litewsko Białoruskiej. 22.07.1920 r. został szefem kompanii , 01.11.1920 r. przeniesiono go do I baonu, 19.11.1920 r. został ranny i dostał się do litewskiej niewoli.21.12.1920 r. powrócił do batalionu. 01.02.1920 r. został zwolniony ze służby wojskowej. 21.04.1921 r. w stopniu wywiadowcy przyjęty został do pracy w Urzędzie Walki z Lichwą i Spekulacją Inspektorat Skalmierzyce . W dniach 28.10.1921 r.– 11.01.1922 r. szkolił się w stopniu strażnika celnego na kursie strażników celnych w Wieleniu. 12.01.1922 r. trafił do Brzeźna na stanowisko kierownika Placówki Straży Celnej w dość krótkim czasie awansowany został na przodownika Straży Celnej. Od 01.05.1923 do 02.12.1923 r. był pomocnikiem kierownika Komisariatu SC Brzeźno.

Zdj.Strażnicy z Brzeźna pierwszy z prawej stoi Antoni Kozaczyk

Zdj.Strażnicy z Brzeźna- pierwszy z prawej Antoni Kozaczyk

W międzyczasie , w dniu 04.06.1923 r. ożenił się z asystentką pocztową Zofią Ćwiertniową ( 17.03.1898 w m. Podzamcze ). Żona była córką listonosza Wojciecha Ćwiertnia i Anny z.d. Juszczak. Świadkiem na ślubie był obok ojca żony artysta malarz Wacław Hundt. Przysięgę urzędniczą złożył w Brzeźnie 02.07.1923 r. w obecności Ignacego Markowskiego i Franciszka Kaczmarka. Od 03.12.1923 r. do 30.04.1928 r. był kierownikiem Placówki SC Brzozowo. 01.05.1928 r. wyznaczono go na pomocnika kierownika komisariatu. 16.06.1929 r. urodził się mu syn Witold Henryk . Awans na starszego przodownika otrzymał 01.07.1928 r. Od.10.03.1936 r. do 10.07.1936 będąc kierownikiem Placówki II Linii Brzeźno pełnił obowiązki zastępcy Kierownika Placówki SG Brzeźno. Posiadał następujące odznaczenia : Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowy Krzyż Zasługi ( nadany 10.11.1930 r.) , Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 ( nadany 27.05.1929 r.) i nadany w 1938 r. brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Dalsze jego losy pozostają nieznane.

 

Opracował : Andrzej Szutowicz

Źródło:

Archiwum Straży Granicznej Szczecin

Wykaz Stanu Służby.St. przodownik SG Antoni Kozaczyk.
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939