Straż Graniczna 1928 - 1939 - Franciszek Gendek

Franciszek Gendek

Franciszek Gendek urodził się 18.09.1895 r. w m. Goranin, pow. Witkowo ,woj. poznańskie. W rodzinie Antoniego i Marii z.d. Skarpniewska. 25.09.1909 r. ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Marzeninie. Następnie został robotnikiem w fabryce. W dniu 12,07.1915 r. został wcielony do armii niemieckiej jego pierwszą jednostką był 17 pp. Od 16.11.1915 r. do 11.11.1918 r. walczył na froncie. W międzyczasie 19.09.1918 r. poślubił Mariannę z.d. Półtorak. W okresie listopad 1918 do styczeń 1919 r. był w 69 pp. Po zwolnieniu 10.04.1919 r. przywdział mundur polski i służył w 12 kompanii 68 pp , 27.11.1919 r. urodziła się mu córka Wiktoria, zdemobilizowany został 24.11.1920 r. Do straży celnej został przyjęty 27.05.1922 r.   Po dwóch miesiącach szkolenia 21.07.1922 r ukończył 6 kurs Szkoły Straży Granicznej w Wieleniu. 20.10.1922 r. urodził się mu syn Jan a 19.05.1926 r. syn Stanisław. 21.12.1927 r. ukończył z wynikiem dobrym 9 Kurs w Centralnej Szkole Strazy Celnej w Górze Kalwarii. Pozytywnie zweryfikowany został 01.10.1928 r. przyjęty do Straży Granicznej. Służył na placówkach w Wierzchocinie i w Brzeźnie. Odznaczony był Medalem X lecia Odzyskania Niepodległości i   Medalem Pamiątkowy za Wojnę 1918 -1921. Posiadał Odznakę Straży Granicznej Nr.788. Jego jednostką macierzystą był stacjonujący we Wrześni.

Franciszek Gendek – funkcjonariusz Straży Granicznej komisariatu Brzeźno, Placówka I Linii Brzeźno.

Wspomnienia Stanisława Gendka z września 1939 r.

http://historia.org.pl/2013/11/07/wspomnienia-stanislawa-gendka-z-wrzesnia-1939-r/
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939