Straż Graniczna 1928 - 1939 - Bernard Skwierawski

Starszy strażnik Skwierawski Bernard

 

Urodzony 20.08.1898 r. w m. Rybaki gmina Rybaki koło Kościerzyny, ojciec Józef matka Faustyna z. d. Gostomska. Mieszkał w Nowej Wsi powiat kościerski. Ukończył czteroklasową szkołę powszechną w m. Kaliska. W czasie Wielkiej Wojny zmobilizowany został do armii niemieckiej od 20.11.1916 r. do 06.05.1917 r. służył w 141 pułku piechoty jako szeregowy żołnierz, następnie 07.05.1917 r. trafił na front zachodni. Miesiąc później dostał się do niewoli angielskiej, w której przebywał do 19.03.1919 r. Po zwolnieniu, 20.03.1919 r. wcielony został do Wojska Polskiego. Początkowo do 21.12.1919 r. służył w kompanii ckm 21 pułku piechoty. Z dniem 22.12.1919 r. przeszedł do 3 kompanii ckm 65 pp w którym to pułku służył do 27.07.1921 r. Po zwolnieniu do rezerwy otrzymał przydział mobilizacyjny do 66 pp im. Marszałka Piłsudskiego. W dniu 08.08. 1922 r. został przyjęty do Straży Celnej, w tym samym roku 08.10.1922 r. ukończył VII kurs Szkoły Straży Celnej w Wieleniu. Po czym pełnił służbę strażnika celnego.

1. Strażnik celny Bernard Skwierawski

Zdj1 Strażnik Celny Bernard Skwierawski

 

10. Dyrekcja Ceł

Zdj10. Dyrekcja Ceł, powołanie na funkcjonariusza Straży Celnej

 

01.10.1928 r. został strażnikiem granicznym. Zaprzysiężony wg nowej roty został w dniu 07.12.1928 r.

 

 2. Strażnik Graniczny Bernard Skwierawski

Zdj 2, 3 . Strażnik Graniczny Bernard Skwierawski

 

11. Akt mianowania na Strażnika Granicznego

Zdj11. Akt Mianowania na Strażnika Granicznego

 

12 Legitymacja B. Skwierawskiego

Zdj12. Legitymacja B. Skwierawskiego

 

W 1928 r. służąc w Placówce Brzozowo został przeniesiony do Posterunku Detaszowanego Upiłka, jego przełożonym został str. Mikołajczak Antoni z Placówki Łąkie.

 

4. Antoni Mikołajczak

Zdj4 Antoni Mikołajczak,

 

Ożenił się w Prądzonie 25.09.1930 r. z Jadwigą Wirkus. Mimo ,że przez lata był zastępcą dowódcy Placówki II linii Brzeźno w stopniu strażnika granicznego służył niemal 16 lat.

7. Ślub Bernarda Skwierawskiego

7. Ślub Bernarda Skwierawskiego

W 1938 r. otrzymał brązowy Krzyż Zasługi. Był tez odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Posiadał odznakę Straży Granicznej i Odznakę Honorową Frontu Północnego*.

W związku z przewidywanym wybuchem wojny w 1939 r. żona z dziećmi ewakuowała się do Lublina. Po klęsce rodzina powróciła na Gochy. Z Brzeźna zabrali swoje mienie i zamieszkali w wynajętym nieukończonym domu w Prądzonie ( właścicielem domu był Łącki ). Starszy syn Stanisław trafił do krewnych do Łąkiego a jedna z córek Elżbieta do siostry matki gdzie przebywała do końca wojny. Pozostałe dzieci Jan , Józef, Maria byli z rodzicami, niestety w 1941 r. zmarła na gruźlicę żona strażnika Jadwiga. Pochowana została na cmentarzu w Borzyszkowach. Dzieci do których dołączył z Łąkiego syn Stanisław zamieszkały z ojcem w domu Stanisławskiego na wybudowanym k. Borowego Młyna.

 

13. Stanisław i Maria Skwierawscy uczniowie I kasy Szkoły w Brzeźnie

Zdj13. Stanisław i Maria Skwierawscy - uczniowie I kasy Szkoły w Brzeźnie

Bernard Skwierawski by wyżywić rodzinę pracował przy pozyskiwaniu kamieni w Trzebiatkowej po czym przeszedł typowe dla Kaszuby wojenne koleje losu , które rzuciły go do Anglii , tam obok służby w Wojsku Polskim szkolił się na zorganizowanych dla żołnierzy kursach rolniczych.Do kraju powrócił w 1945 r. w angielskim mundurze PSZ , dzieci były w tym czasie u krewnych w rodzinnej miejscowości Skwierawskiego w Nowej Wsi koło Kościerzyny.19.12.1947 r. został zdemobilizowany w stopniu plutonowego WP. Osiadł w Trzebiatkowej gdzie otrzymał gospodarstwo rolne , które przekazał na skarb państwa w 1971.Był drugi raz żonaty z Jadwigą Prządka Lipińską. W 1946 r. urodził się im syn Edward . Jego dwaj synowie z pierwszego małżeństwa byli absolwentami Liceum Pedagogicznego w Bytowie i kierownikami szkół na Kaszubach , Stanisław w Sominach i Jan w Niezabyszewie. Ostatecznie Bernard Skwierawski zamieszkał w Gdyni Chylonia. Zmarł w 1976 r. pochowany został w Janowie.

 

9. Honorowa Odznaka Frontu Pomorskiego

Zdj9. Honorowa Odznaka Frontu Pomorskiego

 

 

Opracował Andrzej Szutowicz

 

Źródło

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Ewidencja szeregowych IG Chojnice nr.ew.189/315

Stanisław Skwierawski - relacja ustna.

* Honorowa Odznaka Frontu Pomorskiego nadawana była przez specjalną komisję ,której siedziba mieściła się w Bydgoszczy , przysługiwała ona wszystkim tym , którzy brali czynny udział w objęciu Pomorza w 1920 r. także cywilom oraz innym osobom współpracującym z wojskiem. Zatwierdzona została w 1927 r. przez Ministerstwo Spraw Wojskowych rozkaz 39/25 poz 382. Ponadto odznaka przysługiwała także tym ,którzy przez 10 lat od odzyskania Pomorza przyczynili się do utrwalania jego polskości. Za odznakę z legitymacją wnosiło się opłatę 6 zł. http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=37142
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939