Straż Graniczna 1928 - 1939 - Budowa Miejsca Pamięci

Budowa Miejsca Pamięci

Społeczny Komitet w Brzeźnie Szlacheckim, przy współudziale  Stowarzyszenia Saperów Polskich - Koło nr. 21 w Drawnie, podjął inicjatywę budowy Miejsca Pamięci poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji Państwowej z komisariatów na Gochach. Projekt obejmował budowę obelisku przy wjeździe do Brzeźna Szlacheckiego, na którym zostały umieszczone tablice z nazwiskami strażników granicznych z komisariatów Brzeźno, Borzyszkowy-Lipnica i Konarzyny. Obelisk od góry zwieńcza kamienna figura orła. Zamordowani funkcjonariusze policji są upamiętnieni tablicą i dębem katyńskim. Przewodniczącym Komitetu był sołtys Brzeźna Szlacheckiego Zdzisław Myszka. 

 
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939