Straż Graniczna 1928 - 1939 - Władysław Olszanowski

St. str. Olszanowski Władysław

Pierwszy kierownik Placówki SG Skoszewo.

Urodził się 29.04.1899 r. w m. Huta pow. Odolanów. Był synem Stanisława oberżysty i Agnieszki z.d. Wola. W 1913 r. ukończył sześcioklasową szkołę  powszechną w Hucie . Pracował jako maszynista tartaczny w zakładzie P.Feliga. W marcu 1919 r. rozpoczął służbę w WP , otrzymał przydział do 3 pułku strzelców wielkopolskich ( późniejszy 57 pp )  do 1920 r. walczył na froncie . Od 21.03.1920 r. służył w 7 dywizjonie samochodowym ,gdzie uzyskał „dyplom kat II i kat.II szoferki” czyli prawo jazdy. Brał udział w zajęciu Górnego Ślaska. Waleczny na Polu Chwały . KW nr 29480   na mocy rozkazu z lipca 1921 r. dowódcy 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty  gen. por. Karola Szuberta. W cywilu znalazł się 20.09.1922 r. Pracował w firmie Zdanowski - Krawiec jako werkmistrz. Służbę w Straży Celnej rozpoczął w 1924 r. Od 01.08.1924  był strażnikiem na Placówce Lutówko potem było Gliśno, Prądzonka, Placówka II linii Dolne Ostrowite ( 1929/1930 ). Podczas służby w Prądzonce 14.09.1928 r. przyjęty został do Straży Granicznej. Przysięgę złożył 28.01.1929 r. Awans na starszego strażnika otrzymał 01.07.1929 r. Do Skoszewa trafił  01.03.1930 r. Ożenił się 24.01.1931 r. w Leśnie z Bogumiłą Czapiewska z Lend ur. 2012.1906 r. , c. Łukasza i Teofili Wierkus ( Wirkus ) .Miał dwóch synów Franciszka ( 02.12.1931 ) i Zbigniewa Władysława ( 17.06.1934 r.) .W 1936 r. nastąpiła zmiana Olszanowski odszedł  ze stanowiska kierownika placówki 26.02.1936 r. został p.o.. kierownikiem Placówki I linii Brzeźno. Półtora roku później 10.08.1937 ukończył kurs dowódców placówek w Rawie Rusiej. ( Archiwum Strazy Granicznej  Wykaz Stanu Służby 196/3140)

Zdj. 4 Strażnicy przed Komisariatem w Brzeźnie

              Strażnicy Graniczni z Komisariatu Brzeźno
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939