Straż Graniczna 1928 - 1939 - STRONA GŁÓWNA

Upamiętnienie Pomordowanych oraz Poległych

Funkcjonariuszy SG i PP z Komisariatów na Gochach

w latach 1939 - 1945

 

 
Foto na plakat 2 kopia

 

 

POLEGLI / ZAGINĘLI
KOMISARIAT SG BRZEŹNO

kpt. Czesław Chludziński

st.str. Antoni Musioł

str. Józef Woźniak

str. Franciszek Blacha

str. Antoni Kaźmierczak

POLEGLI / ZAGINĘLI
KOMISARIAT SG KONARZYNY

mjr. Kazimierz Kociatkiewicz

por. Piotr Marciniak

st. przod. Ignacy Markowski

przod. Ludwik Urbaniak

st. str. Nikodem Janiak

st. str. Józef Sędzicki

st. str. Tomasz Musioł

str. Stanisław Poprawa

str. Leon Przybysz

str. Tadeusz Cieślak

POLEGLI / ZAGINĘLI
KOMISARIAT SG
BORZYSZKOWY - LIPNICA

nadkom. Ludwik Weigel

kpt. Stanisław Kozakiewicz

st. str. Piotr Leszczyłowski

st. str. Antoni Mikołajczak

str. Adam Koziarski

 

 

 Foto na plakat 3 kopia

W Służbie II Rzeczypospolitej

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiemu oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma, władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, obowiązki swe gorliwie i sumiennie w potrzebie z narażeniem życia spełniać, rozkazy i polecenie przełożonych wiernie wykonywać, tajemnicy urzędowej dotrzymać, przepisów prawa strzec pilnie, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu. Tak mi, Panie Boże, dopomóż.”
  

fotonastroneglowna

                               Przysięga Straży Granicznej 1928 r

 
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939