Straż Graniczna 1928 - 1939 - Antoni Musioł

Górnik - Strażnik Graniczny, brat profesora

Musioł Antoni. Ur.15.01.1904 r. w m. Paniówki pow. Rybnik. Ojciec Ignacy matka Józefa z.d. Botor.W okresie od 05.04.1910 do 30.09.1917 r. uczęszczał do szkoły powszechnej. Z zawodu był górnikiem. Znał płynnie język niemiecki. W kopalni pracował od piętnastego roku życia. 07.10.1925 r został powołany do zasadniczej służby wojskowej  . Od 12.12.1925 do 30.04.1926 był elewem szkoły podoficerskiej przy 2 psp. Następnie służył w Korpusie Ochrony Pogranicza ,tu trafił 01.12.1926 r. do szkoły podoficerskiej 1 Brygady KOP , ukończył ją w 10.04.1927 r. z wynikiem dobrym. 20.05.1927 r. został starszym strzelcem, w tym też roku dosłużył się stopnia kaprala ,który otrzymał jesienią 1927 r. . 03.10.1929 został przyjęty do Straży Granicznej jednocześnie otrzymał przydział do Placówki I linii Brzozowo Komisariatu Straży Granicznej Brzeźno .

zdj.22

Zdj.22 Antoni Musioł

zdj.5

Zdj.5 Antoni Musioł z lewej

zdj.4

Zdj.4 Strażnicy – Ostach, Wróblewski, Lorych , Małgorzata od lewej –Brzeźno 1928 (1929)

W dniu 04.10.1929 r. Antoni Musioł złożył przysięgę Straży Granicznej.01.01.1930 r. otrzymał stopień strażnika granicznego.

zdj.18

Zdj.18 Komisariat SG w Brzeźnie

zdj.13

Zdj.13 Przodownicy straż granicznej z placówek komisariatu Brzeźno przed 1930 r – Maślankowski, - ?, -Koprowski, -Majchrzak, Malendowicz, -?, -Kozaczyk, -siedzą aspirant Filipowicz (z szablą), drugi aspirant Masłowski po mim był aspirant Chudziński

zdj.17

Zdj.17 Strażnicy z komisariatu Brzeźno przy końcu lat dwudziestych

W 1931 r. ożenił się z Małgorzatą Bastion Brzezińską córką Franciszka i Marii z.d. Gollnick ( świadkami na slubie byli : st.str. Walenty Lorycki i pracownik kolejowy Augustyn Hryka ) . Mieli dwoje dzieci syna Józefa Franciszka i córkę Jadwigę Marię.

Zdj.1 Antoni, Małgorzata Musioł

zdj.1

Zdj.2 Antoni, Małgorzata Musioł – dom rodzinny Małgorzaty

zdj.2

Zdj.6 Antoni Małgorzata Musioł z dziećmi Józef, Jadwiga

zdj.6

Zdj.7 Antoni Musioł od lewej – teatr straży granicznej w Zamartem

zdj.7

Zdj.8 Antoni Musioł, Józef Musioł (syn), Małgorzata Musioł, (Franciszek Bastian Brzeziński? ojciec Małgorzaty i Marii), Jadwiga Musioł, Maria Kunert (siostra Małgorzaty Musioł), Paweł Kunert (Syn), Kunert

zdj.8

Zdj.23 Strażnicy prywatnie –Antoni Musioł, Franciszek Kapiszka, Józef Kunert – trzej szwagrowie

Kolejną szkołą była CSSG w Górze Kalwarii do której uczęszczał 04.09.1931 – 31.01.1932. Był to jej XVII kurs szkolenia. 08.09.1936 r. ukończył kurs ochrony tajemnicy. Z dniem 15.04.1937 r. przeniesiony został do Placówki I linii Doręgowice. Siedziba placówki mieściła się w ceglanym domu po zlikwidowanym posterunku Policji Państwowej. Przeniósł się wówczas do Doręgowic i tam zamieszkał z rodziną.

zdj.14

Zdj.14 Strażnicy w Doręgowicach

W okresie zagrożenia wojennego 25.04.1939 r. został skierowany na kurs patroli minerskich przy 8 batalionie saperów w Toruniu . Podczas kursu uległ wypadkowi gdyż po wybuchu miny wykonał przysiad i nadział się na nóż strażnika Aleksandra Boguty z Mazowieckiego Okręgowego Inspektoratu SG ,który w tym czasie strugał kołek. Rana okazała się niegroźna choć skończyło się na szpitalu. Tuż przed napaścią Niemiec na Polskę wraz z innymi strażnikami znalazł się w Kamionce koło miejscowości Zamarte. Ewakuował się także rodziny które wyjechały w głąb Polski albo do Rodziny Małgorzata Musioł z dwojgiem dzieci i zona st. str. Stefana Pestki udały się do m. Czyczkowy koło Brus. 01.09.1939 r. w Kamionce usłyszano trąbki po czym strzały i wybuchy. Po godzinie strażnicy zobaczyli wyłaniających się z mgły żołnierzy agresora. Rzucono w ich stronę granaty po czym strażnicy i żołnierze ON rzucili się do ucieczki podczas której zginęło dwóch strażników w tym najprawdopodobniej dowódca posterunku st. przodownik Stefan Pestka i żołnierz ON. W tym samym czasie wysadzony został pobliski most. Antoni Musioł dotarł aż do Rawy Ruskiej tam trafił do niemieckiej niewoli. Osadzony został w Stalagu II B Hammerstein ( Czarne) . Żona z dziećmi nie wróciła do Doręgowic lecz udała się do ojca do Brzeźna podjęła pracę w majątku w Piaszczynie jednak tzw dobrzy ludzie donieśli ,że jest żoną strażnika granicznego i niemal natychmiast została zwolniona. Rok później jej 9 – letni syn trafił pod Miastko na roboty przymusowe gdzie ciężko pracował w polu. Choć małżonkowie byli blisko siebie nigdy się nie spotkali. Mimo starań Małgorzata Musioł nie dostała pozwolenie na odwiedzenie męża, którego na skutek donosów Niemców z rejonu obejmującego dawną placówkę, zesłano do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam przebywał także jego brat Teodor. Antoni Musioł trafił do kompanii karnej , najprawdopodobniej na podstawie wcześniejszej adnotacji gestapo został 13.01.1942 r. rozstrzelany. Do Brzeźna dotarło perfidne zawiadomienie o jego śmierci na zapalenie płuc. Dotarła tu też przesyłka z obozu w której był zielony mundur strażnika granicznego i obrączka ślubna.

dok.1 żciors małgorzata musioł żmuda trzebiatowska

Dok. Żciors Małgorzata Musioł-Żmuda Trzebiatowska str.1

dok.1 str. 2 życiorys str.2

Dok. Życiorys str.2

dok.4 jadwiga musioł świdectwo miastko

Dok. Jadwiga Musioł Świdectwo Miastko

Brat Teodor Musioł ( 1910 – 1995 ) przeżył obóz. Wrócił na Śląsk ,gdzie stał się jednym z głównych organizatorów opolskiej nauki oraz oświaty. Uznawany jest za twórcę Wyższej Szkoły Pedagogicznej - pierwszej opolskiej wyższej uczelni . Został profesorem zwyczajnym , otrzymał najwyższe odznaczenie w PRL Order Budowniczych Polski Ludowej . Był to order nadawany niezmiernie rzadko w celu „nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla dzieła budowy Polski Ludowej”. Jest autorem 200 pozycji, w tym m.in. książek: Dachau, Listy z Dachau, Szkolnictwo polskie w rejencji opolskiej w latach 1919-1939. Na jego seminariach powstało 350 prac magisterskich, 37 doktorskich i 8 habilitacyjnych.

teodor musioł

Zdj. Teodor Musioł

Wszystkie zamieszczone fotografie są własnością Pana Marka Grysiewicza

                                                                      

                                                                Andrzej Szutowicz, Zdzisław Myszka

Fot. Archiwum Główne Uniwersytetu Opolskiego, Domena publiczna,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19553668

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Budowniczych_Polski_Ludowej                                             

Władysław Stanisławski Historia płonącego pogranicza cz. 54 .U nos są już Niamcy..Zbliżenia .1984 r.

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Ewidencja szeregowych IG Chojnice nr ew.189/315                                                                                                                                

Archiwum Straży Granicznej Akta Osobowe - Wykaz Stanu Służby Antoni Musioł                            
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939