Straż Graniczna 1928 - 1939 - Roch Trojanek Marceli Spych

Roch Trojanek Marceli Spych

Trojanek Roch

Urodzony 14.08.1905 w Jażębiej Łące w pow .Radzimin woj. warszawskie. Rodzicami byli Jan Pelagia z. d. Wytrykowska. Ukończył szkołę ludową czteroklasową w Wołominie do której uczęszczał w okresie 1913-1915. Z zawodu był hutnikiem. Ukończył XII Kurs w Centralnej Szkole Straży Granicznej którego był słuchaczem od 11.02.1929 - 20.07.1927 r. W wojsku polskim służył 02.04.1927 r.- 04.10.1928 r. w Nowej Wilejce od 05.05.1927 r. do 08.10.1927 r. służył w 85 pp. Do Straży Granicznej przyjęty został 10.10.1928 r. Przydział do rezerwy miał do 85 pp. Pełnił służbę na Palcówce I Linii Łąkie. Zmarł w sierpniu 1938 r. Pogrzeb odbył się 17.08.1938 r. w Chojnicach.

 

Spych Marceli

Spych Marceli 1

Starszy strażnik, urodził się 01.06.1890 r. w Starogardzie .Był synem mistrza szewskiego Jana i Marii z. d. Wojewoda. Ukończył 6 klas szkoły miejskiej w Sarogardzie. 10.10.1910 r. zameldował się 128 pp celem odbycia służby wojskowej. Do rezerwy zwolniony został 23.09.1912 r. Z zawodu był kupcem kolonialnym. Z chwilą wybuchu wojny swigowej ponownie znalazł się w niemieckiej armii od 02.08.1914 r. Do 1915 r, walczył na froncie wschodnim z Rosjanami w szeregach 5 zapasowego pp a następnie przebywał od 18.05.1915 r. do 04.05.1918 r, przebywał w rosyjskiej niewoli od maja 1918 r. służył w 129 pp we Francji. Odznaczony był Krzyżem Żelaznym II kl. Dosłużył się stopnia podoficerskiego odpowiadającemu polskiemu plutonowemu. Po wojnie zgłosił się do biura rent wojskowych w Starogardzie. W Wojsku Polskim od 26.06.19120 r. służył jako ochotnik w 1/64 pp i od 04.07. 1920 r. do 30.11.1920 r. w 2 kompanii 123 pp.. 10.10.1920 r. został sierżantem. Do formacji granicznej wstąpił 17.05.1921 r. , natomiast 20.08.1921 r. ukończył 2 Kurs Szkoły Straży Celnej w Wieleniu. Skierowany został do pracy w Zbąszyniu i przydzielony został jako konwojent pociągów tranzytowych.W dniu 16.09.1923 r. poślubił Marię z.d. Fröhlke ur. w Nowej Cerkwi 27.09.1903 r. c.Józefa i Franciszki z.d. Janikowskiej. Świadkami na ślubie byli mieszkańcy Nowej Cerkwi Alberd Kohn i Augustyn Fritz Mieli urodzone w Chojnicach dzieci córki : Wandę ur. 27.03.1924 r. i Irenę Halinę ur. 27.04.1925 r. oraz synów : Witolda Marcelego ur. 23.05.1926 r. i Henryka Jana ur.09.05.1927 r. który zmarł u babci w Nowej Cerkwi 03.01.1929 r. Spych mieszkał z rodziną w Chojnicach na ul. Augustyńskiej 13. Do Brzeźna przeniósł się po narodzeniu swojego czwartego dziecka. Od 01.04.1928 r. do 30.06.1929 r. służył na Placówce II Linii Prądzona wcześniej 01,10.1928 r. po pozytywnej weryfikacji został przyjęty do Straży Granicznej. Od 16.01.1929 ( ?) do 03.02.1936 r. był kierownikiem Placówki I Linii Brzeźno.Awans na starszego strażnika otrzymał 01.07.1929 r. W dniu 23.03.1933 r. urodziła się w Brzeźnie córka Zofia Felicja. 14.07.1933 r. sprostował nazwisko z Spych na Spich. W 1936 r. przeszedł na placówkę Kamionka Komisariatu Kamień a następnie na placówkę Schenfeld Komisariatu Chojnice. Oficjalne zwolnienie ze stanowiska kierownika Placówki I linii Brzeźno otrzymał 04.02.1936 r. Mieszkając ponownie w Chojnicach przy ulicy Mickiewicza 44 doczekał się 20.06.1937 r. kolejnego syna Jaerzego Jana Służył na placówce SC Brzeźno oraz w Prądzonie .Odznaczony był Medalem X lecia Odzyskania Niepodległości i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939