Straż Graniczna 1928 - 1939 - Franciszek Karpiński

Franciszek Karpiński

Franciszek Karpiński

St. post. Policji Województwa Śląskiego Franciszek KARPIŃSKI syn Józefa (1859-1945) i Marianny ze Stanisławskich (1866-1907), urodził się 7 stycznia 1893 r. we wsi Borowy Młyn w dzisiejszej gminie Lipnica – powiat bytowski. Posiadał 11 osób rodzeństwa. W 1893r. wieś Borowy Młyn znajdowała się na terenie Prus i nazywała się Heidemühle. Od 1 kwietnia 1900 r. do 1września 1904 r. uczęszczał do 4-klasowej Szkoły Powszechnej rzymskokatolickiej w Borowym Młynie. Wskutek mobilizacji 3 kwietnia 1914 r. został wcielony do armii pruskiej i odesłany do Jütebog do szkoły artylerii, a następnie do Gwardyjskiej Artylerii Ciężkiej. Stoczone walki: • oblężenie pod Lüttich • walki pod Vamut i Antwerpią – 1914 r. Walka pozycyjna: • pod Soucheg i oblężenie Kowna – 1915 r. • bitwa pod Verdun – 1916 r. Ranny w 1917 r. Odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy. 20 października 1918 r. przeniesiony do rezerwy do świadczenia pracy cywilnej w ojcowskim gospodarstwie. 10 kwietnia 1923 r. powołany do służby w Wojsku Polskim i przeniesiony do Pospolitego Ruszenia z bronią. Od czerwca do września 1923 r. służba w Policji Państwowej w Wilnie. Od 1 III 1924 r. w Policji Województwa Śląskiego. W 1925 r. w Komendzie Szkoły Policji woj. Śląskiego w Bielsku ukończył kurs posterunkowych. Najlepszy był z historii Polski i musztry, a dobry z szermierki i dżiu itsu. Od 1926 r. przeniósł się na Śląsk Cieszyński na stałe. Zameldował się 13 kwietnia 1927 r. w Bielsku, a 13 lipca 1927 r. w Czechowicach – Żebraczy i tam także we wrześniu 1939 r. Na weselu w Czechowicach poznaje Bronisławę Kwaśny z Zarzyc koło Krakowa. 18 lutego 1928 r. w Leńczach Górnych obok Wadowic biorą ślub i osiedlają się w służbowym mieszkaniu w budynku posterunku policji w Czechowicach. W 1929 r. rodzi się syn Zdzisław, a w 1931 r. córka Otylia. Tak jak i inni czechowiccy policjanci Franciszek bierze kredyt i na zakupionej działce buduje w surowym stanie dom. Aktywność zawodowa Franciszka zostaje doceniona w 31 III 1939 r. otrzymuje awans do stopnia Starszego Posterunkowego Policji Województwa Śląskiego. Zostaje też odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Wrzesień 1939r. wybuch wojny – ewakuacja rodziny Karpińskich pociągiem aż pod Tarnów. Koncentracja i wycofanie służb mundurowych dalej na wschód przez Rzeszów, Przemyśl aż do Gródka Jagiellońskiego. Niewola rosyjska pod Tarnopolem i obóz w Ostaszkowie. Franciszek Karpiński został rozstrzelany w siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze) i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje. Staraniem Federacji Rodzin Katyńskich w 1992r. MSW w Londynie nadało Franciszkowi Karpińskiemu odznaczenie „ ZA UDZIAŁ w WOJNIE OBRONNEJ” Został pośmiertnie mianowany na stopień Aspiranta Policji Państwowej.

Franciszek karpiński wśród strażników

Franciszek Karpiński wśród kolegów z PP
                                              

© 2020 Straż Graniczna 1928 - 1939